Vještačenje je stručni nalaz i mišljenje o nekom događaju ili pojavi, a vezano je za određenu specijalnost (grafologija/rukopisi/potpisi i itd.).
Stručno utvrđivanje porijekla nekog rukopisa (potpisa) na temelju analize i usporedbe općih i individualnih obilježja spornog i nespornog rukopisa. 

Takvi stručni elaborati mogu služiti kao dokaz na sudu te za sve druge stručne potrebe.

Osposobljeni smo za sljedeće tipove vještačenja:

  • Vještačenje rukopisa / vještačenje potpisa / grafološko vještačenje

Davor Ukalović, osnivač ureda

Odvjetnik, stalni sudski vještak za rukopise