Investicije

Dugogodišnje iskustvo te kompletan know-how za realizaciju investicijskih projekata u područjima stambenih i turističkih kompleksa, ishođenje dozvola radi izgradnje te suglasnosti kod puštanja u rad poslovnih centara, zgrada, hotela, privatnih turističkih resorta i marina.

Ishođenje građevinskih dozvola 

Ishođenje građevinskih i drugih dozvola za nekretnine. Dugogodišnje iskustvo te poznavanje "specifičnosti okruženja" kod svih poslova vezanih uz ishođenje različitih vrsta dozvola. 

Nekretnine

Predbilježbe, zabilježbe i uknjižbe prava vlasništva, prava zaloga (hipoteke) i drugih prava vezanih uz posjed i vlasništvo nekretnina osnovom ugovornog odnosa, sudskih ili izvansudskih odluka. Sastav kupoprodajnih ugovora, ugovora o najmu i zakupu, ugovora o darovanju, dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju, ugovora o diobi nekretnina, ugovora o razvrgnuću suvlasničke zajednice nekretnina, ugovora o uspostavi etažnog vlsništva nekretnina i sl.

Osiguranje i naplata potraživanja 

Osmišljavanje te provedba plana radi osiguranja tražbine klijenta prilikom sklapanja pravnih poslova. Pravno savjetovanje te zastupanje u postupcima radi naplate „zarobljenog kapitala“.